Magnesia Eğitim ve Kültür Derneği 2. Genel Kurulu duyurusu

Yönetim Kurulumuz 23.09.2019 günü saat 16:00 da Peker Mahallesi 1709 Sokak Aydın APT. NO:16/1 Şehzadeler Manisa adresinde, Ali Şahin SARIZEYBEK başkanlığında toplanarak Magnesia Eğitim ve Kültür Derneğinin 2. Genel Kurul toplantısının 21 Ekim 2019 tarihinde saat 16:00 da yapılmasına, çoğunluğun sağlanamaması durumunda ise 30 Ekim 2019 tarihinde aynı adres ve saatte yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM

1-Açılış ve Yoklama

2-İstiklal Marşının okunması ve Saygı duruşu

2-Genel yoklama yapılması

3-Divan başkanı ve üyelerin seçilmesi

4-Yönetim kurulu faaliyet raporu ile gelir-gider hesaplarının okunması

5-Denetleme kurulu raporunun okunması

6-Yönetim kurulu faaliyet raporu ile denetim kurulu raporunun görüşülmesi

7-Yönetim ve denetim kurulunun ibrası

8-Yeni dönemde çalışma programının, tahmini bütçenin ve aidatların belirlenmesi

9-Yeni dönem yönetim kurulu, denetim kurulu asil ve yedeklerinin seçilmesi

10-Dilekler ve kapanış

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *